Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Ambrose Chua 346dbf99f0 Bump Go version 1 rok temu
.drone.yml Drone 1.0 syntax 1 rok temu
Dockerfile Bump Go version 1 rok temu
LICENSE Create LICENSE 2 lat temu
README.md Update README.md 2 lat temu

README.md

keybase

Standalone image to quickly ID profiles without installing Keybase

Usage

docker run -it --rm productionwentdown/keybase id serverwentdown